@#$%%^&*~IAO
@#$%%^&*~IAO
@#$%%^&*~IAO
@#$%%^&*~IAO
@#$%%^&*~IAO


REFERENCE I ISPORUKE


Naziv Mjesto
 3 N agencija za nekretnine, menadžment  Gračanica
 SZR Agroremont Gračanica
"Agile CAPITAL MENAGMENT" d.o.o. Gračanica
"AGROMAK d.o.o. za proizvodnju, Gračanica
"AGROŽIV" d.o.o. ZA PROIZVODNJU,PROMET Gračanica
"AMS-PREVOZ" D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET, Doboj Istok
"Apoteka"M" vl. mr. ph. Biljana Muftić Gradačac
"AS-prosperitas" d.o.o. za računovodstvene poslove Gračanica
"BROMAL Co" Proizvodno trgovinsko  Gračanica
"COPY-PRINT CENTAR"vl.Sejdinović Almedin Gračanica
"DIJAL VLORA" d.o.o. za proizvodnju Gračanica
"ECO GLOBAL" d.o.o. za proizvodnju Gračanica
"Edo-slad"d.o.o Proizvodnja,trgovina Gračanica
"FINALLY DESIGN" d.o.o TUZLA Tuzla
"Global proizvodnja" doo Lipnica
"GRIMIG" d.o.o. DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE Doboj Istok
"HAN" doo Gračanica
"HASC-LEND" d.o.o za proizvodnju,trgovinu i usluge Gračanica
"HASE" d.o.o. ZA PROIZVODNJU,PROMET I Doboj Istok
"IDEA-CO" Gračanica
"Kapitel" projektovanje, nadzor i izvoðenje Gračanica
"MAK"AGENCIJA ZA RACUN. USLUGE I KONSALTING Gračanica
"MÐ- RAčUNOVODSTVO " vl. Ðulić Mediha Gračanica
"MIS" doo za transport i usluge  Gračanica
"MME FITNESS" d.o.o. Gračanica
"NERMARIS" d.o.o. Gračanica
"OBNOVA KOP" d.o.o., DOBOJ, društvo za  Doboj Istok
"PESA-PROM" d.o.o. Doboj Istok Doboj Istok
"Q R" Metali, vl. Nurkić Haso Gračanica
"RECIKLAŽNI CENTAR" d.o.o. Gračanica
"TEMA-IN" d.o.o Gračanica
„Montaža“doo društvo za montažne radove Doboj Istok
A & S PLASTIK KOMPANI doo za proizvodnju, Gračanica
AB Beton d.o.o. Betonara Gračanica
ABC EEHO D.O.O ZA RACUNOVODSTVENE POSLOVE Doboj Istok
ABC Jukan doo Gračanica
ADAM CO DOO Gračanica
ADONIS privatna zdravstvena ustanova Apoteka Lukavac
Advokat Faruk Smajlović  Gračanica
Advokat Harčin S. Edin Gračanica Gračanica
Advokat Velid Harčin Gračanica
Advokat Zijad Omerović Gračanica
AE-RECIKLAŽA d.o.o. Doboj Istok Doboj Istok
After doo Gračanica
Agencija "Justice" vl. Jahić Mirsada Gračanica
AGENCIJA "JUSTICIJA", vl. SPAHIć SULJO Gračanica
Agencija "KESISHIBO"vl.Garagić Mustafa Lukavac
AGENDA TR vl. Dedić Muhsin Gračanica
AGRO Co d.o.o. proizvodnja, Gračanica
AGRO KUL doo za proizvodnju,trgovinu i usluge Gračanica
AGRODOB poljoprivredna zadruga Brijesnica Velika
AGROPEST d.o.o.  Gračanica
Agrovet d.o.o. za proizvodnju, promet Gračanica
AHMEDBEGOVIć d.o.o. Gračanica
Ahmetaš doo Gračanica
AIDŽ OZ p.o. Doboj Istok
AKA METAL d.o.o Gračanica
AKS International doo Lukavac
ALIBEGOVIć-PLAST d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Gračanica
AM - DŽIKIć d.o.o. za proizvodnju, Gračanica
AMALA doo za proizvodnju,trgovinu i usluge Doboj Istok
AMAX d.o.o. za proizvodnju, promet i izgradnju Gračanica
AMBRA doo Gračanica
AMGRAD doo Niskogradnja Gračanica
AMH d.o.o. za promet,  Doboj Istok
ANčI-PROM d.o.o.  Doboj Istok
Apoteka " Mahmutovac" MR.PH. Zildžić Senija Gračanica
Apoteka Arnika Gračanica Gračanica
ARKADA doo za graðevinske radove Lukavac
Arnix doo Gračanica
ART STUDIO "R"vl.Kapetanović Reuf Gračanica
Artcom doo Gračanica
Artema d.o.o. Gračanica
Astra doo Sarajevo  Sarajevo
Aščinica-Buregdžinica“Azur“vl.Jukan Samira  Gračanica
ATELJE "GRAFIT" vl. BEGOVIć SAFET, Gračanica Gračanica
AUTO SERVIS-ŠLEP SLUŽBA "JAHIć" vl.Mirza Jahić Gračanica
Auto Škola "HASO" vl.Omerović Hasan Gračanica
Auto škola "N & J PROFESSIONAL" vl. Gračanica
Auto škola "Profesional" vl.Buljić Ferid Doboj Istok
AUTO ŠKOLA "SEMAFOR"VL.HAMIDOVIć OMER Gračanica
AUTO ŠKOLA "TREF" VL. MUSTAFIć VAHIDIN Doboj Istok
Autoelektričar zr vl. Spahić Admir Gračanica
AUTOELEKTRIčARSKA RADIONICA vl.Šuša Ibro Gračanica
Autoservis "JASKO"vl.Bašić Jasmin Gračanica
AUTO-SERVIS "MAN TRUCK"vl.Hrnjičić Jamin Doboj Istok
Autoservis "MIR" vl:Delić Miralem Gračanica
Autoservis "SARVAN" vl.Sarvan Edin Gračanica
Autoškola "ESO" vl.Delić Esad Gračanica
AVDIć poljoprivredno dobro vl.Avdić Ahmet Gračanica
AVDIć-COMMERCE  D.O.O. za transport, usluge  Gračanica
AVIS doo za prevoz putnika Gračanica
Banovići Trans doo za transport trgovinu i u Banovići
Basler BIH d.o.o za prizvodnju i usluge Gračanica
BAUGLAS doo za proizvodnju, Gračanica
Bauming doo društvo za proizvodnju  Gračanica
BAUPARTNER društvo sa ograničenom odgovornošću Gračanica
BEMA BA d.o.o. proizvodnja, promet i usluge Gračanica
Benprom doo za proizvodnju,usluge i promet Gračanica
BENJA - AUTOTRANSPORTI d.o.o. za transport, Doboj Istok
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany Sarajevo
BH-LEGNO d.o.o. za proizvodnju,  Gračanica
Bignet doo kompijuterski inžinjering Petrovo
Biro za projektovanje "Termobiro" Doboj Istok
Biro za projektovanje Hidroinžinjering Gračanica
BM Plastic d.o.o. za proizvodnju, Gračanica
BONZO d.o.o. za reciklažu,  Gračanica
BOS-KOM doo Gračanica
Bosna d.o.o Gračanica
Bosna Farm - Group privatna Tuzla
Bosna Kom Gračanica
BOSNA.ORTO d.o.o. za izradu  Gračanica
BOSNAFARM d.o.o.  Lukavac Lukavac
BREZJE d.o.o. za proizvodnju,  Gračanica
BRIJESNICA KOMERC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu  Doboj Istok
Brijest doo Gračanica
BRIKET o.r. proizvodnja drvenog uglja i briketa Lukavac
BRITANICA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Gračanica
BSCORE d.o.o Gračanica
BSO d.d. Sarajevo-podružnica Tuzla Ispostava Gračanica
Caping d.o.o. za konstrukciju alata Gračanica
Carmella Caffe doo proizvodnja,promet i usluge Doboj Istok
CEM-BOS doo društvo za proizvodnju,trgovinu Gračanica
Centar za edukaciju i strane jezike School & School Gračanica
Centar za strane jezike" Britannica" Lukavac
Chromoplast  Gračanica
CLK-INTERPROMET d.o.o. za  Klokotnica
CONY-TRANS d.o.o. za prijevoz, proizvodnju,  Gračanica
CRVENI KRIŽ općine Gračanica Gračanica
Culon doo Tuzla
CYDONIA d.o.o.   Gračanica
Čekro auto škola vl.Čekrić Muhamed Gračanica
ČISTO d.o.o. javno komunalno preduzeće Doboj Istok
Ćudić Amar, Arhitektonski studio "Level" Sarajevo
d.o.o "Wisdom"Gračanica Gračanica
D.o.o Graðevinar Gračanica
D.o.o Media za priozvodnju,trgovinu,promet i usluge Gračanica
D.o.o SUN-CENTAR  Gračanica
DASTO-SEMTEL doo Bijeljina
DEALTRANS d.o.o. transport i trgovina Gračanica
DEF TRANSPORTI doo Doboj Istok
DELIX doo Doboj Istok
Deutsch-Bosnische Cooperation d.o.o. Gračanica
Deval doo trgovinsko društvo Gračanica
DEVEDŽIć-KOMERC d.o.o. za proizvodnju Gračanica
Digital line d.o.o. Sarajevo
Dinecoplus TREBINJE
Dizajn Plus Gračanica
DMDE doo za proizvodnju,promet i usluge Doboj Istok
DOBOJPROMET d.o.o. Društvo za trgovinu, proizvodnju  Doboj Istok
DOM-POD doo za proizvodnju,usluge,trgovinu Gračanica
doo Gillete za proizvodnju,usluge i trgovinu Gračanica
Doo Rebronja za proizvodnju transport vanjsku Doboj Istok
Doo za transport,proizvodnju trgovinu i usluge Gračanica
DRUMSKI TRANSPORT vl.Kovačević Elmir Gračanica
Društvo za istraživanje i  razvoj Tuzla
DSMC doo Sarajevo
DSO MIT engineering, IT solutions & education Tuzla
DURAć d.o.o. Gračanica Gračanica
DURAK TRANSPORT doo Gračanica za proizvodnju  Gračanica
DUR-FARM privatna zdravstvena ustanova apoteka Sapna
Durmić doo za graðevinarstvo,promet i usluge Doboj Istok
DUSA-KOMERC d.o.o.   Gračanica
DVICA doo proizvodnja,trgovina i usluge Gračanica
Džambo d.o.o Gračanica
Džambo Group doo drumski transporti Gračanica
Džanić Comerc doo Doboj Istok
DŽASAB doo za proizvodnju,trgovinu,usluge Gradačac
Džezlam doo Gračanica
ECO Energy doo  Gračanica
Ecosolar doo za proizvodnju, trgovinu Lukava Dobošnica
EHOMAG d.o.o Gračanica
EICOM IT d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge čapljina
Ekom doo Gračanica
EKONOMSKO-INFORMATIčKI SERVIS vl. KonjićAdnan Gračanica
EKO-TOPLANE doo proizvodnja i distribucija pare i tople vode Gračanica
ELATEC doo za proizvodnju,trgovinu i usluge Tuzla
Elektroinstalater Džindo Gračanica
ELIT SPORT LINE-R d.o.o. za proizvodnju,  Gračanica
EL-PIN projektovanje,izvodjenje,mjerenje i nadzor elektroenergetskih instalacija vl.Mevludin Kesić Gračanica
Emerging Markets Consultants doo Ilidža
Euro-Galant Gračanica Gračanica
EMOS TRADE doo Doboj Istok
ES Software  vl.Smajlović Elvir Lukavac
Eurodom doo  Gračanica
EUROINK BH d.o.o. Gračanica Gračanica
Euro-Klas doo za proizvodnju, preradu i promet  Bijeljina
Extreme Fishing d.o.o. Pribor i oprema Gračanica
FAB d.o.o. za transport, usluge, trgovinu i zastupanje Gračanica
FABRIKA CEMENTA LUKAVAC d.d. Lukavac
FAEMA SERVICE d.o.o. za trgovinu i usluge Gračanica
FARS-INOX d.o.o. za proizvodnju,  Gračanica
FASADER d.o.o. ZA PROIZVODNJU,GRAÐEVINSKE  Gračanica
Ferinel doo za proizvodnju,usluge i promet Gračanica
Fering dd metalna industrija  Gračanica
FEROTEST doo Gračanica
FINING d.o.o. za unutrašnji i vanjski promet Gračanica
FIN-OFFICE d.o.o. računovodstvo Gračanica
Firmax doo Gračanica
Fluid Metal doo Doboj Istok
Folijaplast doo za preradu plastičnih masa Gračanica
FOMES doo za proizvodnju,promet i usluge Gračanica
Fondacija za podršku obrazovanju Lukavac
FORTEX d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
FORTOB d.o.o. Gračanica Gračanica
FORTUNA d.d. Gračanica
FORUM d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Doboj Istok
Foto Šako vl.Šako Sulejman Gračanica
FTA doo za zastupanje i export -import Gračanica
Furnir-Fix doo proizvodnja,promet i usluge Doboj Istok
Gakom doo Gračanica
GALAX SECURITY doo agencija za zaštitu imovine Jelah
GASSING d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Gračanica
Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica Gračanica
Ginekološka ordinacija "ćerimagić" vl.Dr Medicine- Gračanica
Global Shoes Service doo za trgovinu,transport Gračanica
GOETHE INSTITUT SARAJEVO Sarajevo
GRAčANKA zemljoradnička zadruga Gračanica
Gradska Apoteka javna zdravstvena ustanova Gračanica
GRAFIčKI STUDIO "Grafix" Gračanica
Grafičko-Knjigovezačka radnja "Kenograff" Doboj Istok
Grafo-Štampa SZR Gračanica
Gramat doo Gračanica
Grapkić Prevoz d.o.o Gračanica
Graplast dd preduzeće u mješovitoj Gračanica
GRIč PLAST vl.Gazibegović Jasmin Gračanica
GRIN doo  Gračanica
H A company d.o.o. za proizvodnju i uzgoj peradi Gračanica
H.O. SOS Kinderdorf International Innsbruck Austrija Gračanica
HABIBOVIć D.O.O.  Doboj Istok
HADŽIć TRGOVINSKA RADNJA, VL. HADŽIć EDIN Doboj Istok
Hadžihasanović autoservis  Gračanica
HA-MODA d.o.o. za trgovinu i usluge Gračanica
Harier d.o.o Tešanj Tešanj
HASI-COMPANY d.o.o. za trgovinu, Gračanica
Hasičević doo Gračanica
HB-SINPRO doo za proizvodnju,promet i usluge Gračanica
HEBI d.o.o. Žepče Žepče
HELICONT servis za računovodstvene usluge Gračanica
Helić doo Gračanica
HELIć HAJRUDIN advokat Gračanica
Hemplast prerada plastike vl. Okić Hajrudin Gračanica
HIDROTERM vodoinstalater i instalater  Gračanica
HILAL-TRADE d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet Gračanica
HOLWIK  d.o.o. Gračanica
Humanitarna organizacija "Osmijeh" Gračanica
Humanitarna organizacija Karitas Banja Luka
Husanović & Co d.o.o Gračanica
Huskanović doo   Gračanica
HZ BRAVARIJA vl.Helić Kenan Gračanica
IFO doo Gračanica
IMBUS d.o.o. Promet , popravka i održavanje  Srebrenik
Indenna-Dizalice doo projektovanje,proizvodnja Gračanica
INFONET d.o.o društvo za računarski inžinjering Tuzla
INGRAT d.o.o. za proizvodnju namještaja Gračanica
International Organization for Migration Sarajevo
INTERNATIONAL-TECHNOLOGIES d.o.o. Tuzla
Internet usluge "BLADE"vl.Alić Amer Gračanica
INTRAL BH d.o.o. za proizvodnju, posredništvo i trgovinu obućom Živinice Živinice
IPLAS d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
ITEONTECH doo za informacijski inženjering Gračanica
Isowood doo doo Gračanica Gračanica
IZDAVAčKA KUćA "MONOS" Gračanica
JABLAN d.o.o. export-import društvo Srebrenik
Jadrina doo za preradu drveta,proizvodnju Gračanica
JANEZ KOMERC d.o.o. Gračanica, Miričina MIRIčINA
Javna ustanova Dječije Obdanište Gračanica
Javna ustanova Osnovna škola "Malešići" Gračanica
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA Doboj Istok, KLOKOTNICA
JKPS INTERIM doo Sarajevo
JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. Gračanica Gračanica
JP VODOVOD I KANALIZACIJA Gračanica Gračanica
JU Bosanski Kulturni Centar Gračanica Gračanica
JU Centar za socijlani rad Gračanica Gračanica
JU Mješovita srednja škola Gračanica Gračanica
JU MSŠ "Doboj Istok" Doboj Istok
JU Osnovna Škola Soko Gračanica Gračanica
JU osnovna škola" Hasan Kikić" Gračanica Gračanica
JU za informisanje i kulturu Bosanski Kulturni Centar Gračanica
Jukan Eko Hrana doo za proizvodnju, Gračanica
JUMO BH d.o.o mjerni i regulacijski uredjaji Doboj Istok
JZU Dom Zdravlja  Gračanica
JZU OPćA BOLNICA dr.Mustafa Beganović Gračanica
JZU Ozren Petrovo Petrovo
Kafe Bar "PUB" vl.Toman Dragan Gračanica
Kafe Bar“Film“vl.Žunić Sadmir Gračanica
KAFE DO d.o.o. Škahovica Gračanica
KAIROS d.o.o. Gračanica Gračanica
Kamenolom Drijenča  Gračanica
Kamenorezac vl.Šuša Izudin Gračanica
KANETEX doo za export-import Gračanica
KANTIć-COMPANY d.o.o. društvo  Doboj Istok
KARAVDIć d.o.o. za niskogradnju i transport Doboj Istok
Kartonprom doo za proizvodnju usluge i promet Gračanica
KB- GRADNJA doo za graðevinarstvo i trgovinu Doboj Istok
Kikan doo drvoprerada Gračanica
Kim doo društvo za proizvodnju Doboj Istok
KISMET d.o.o. za proizvodnju,  Doboj Istok
Klan prevoz d.o.o Gračanica
Klaus Lehmann Gmbh doo Gračanica
Knjigovodstvene usluge Jasna vl.Imamović Gračanica
KNJIGOVODSTVENI SERVIS NUOVO,   Gračanica
Koka Bare vl.Halilčević Halil Gračanica
Komus doo Gračanica
Konles doo Lukavac
KOOY doo Gračanica
Korund 2004 d.o.o. Gračanica
KOVAN M.I. d.o.o. metalna industrija Gračanica
LAÐA doo za proizvodnju odjeće Gračanica
LANDGOLD d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
Lawkomerc porodično poljoprivredno  Gračanica
Lerim d.o.o Lukavac Lukavac
Lido doo za transport Gračanica
LILI-TEX doo za proizvodnju,promet,trgovinu Gračanica
Limarsko-bravarski obrt "Ibrahimović" Gračanica
LIMORAD d.o.o.  Gračanica
Louu društvo sa ograničenom odgovornošću ua trgovinu i usluge  Gračanica
Lovačko društvo "Srndać" iz Gračanice Gračanica
Ljustvo Tours doo prevoz,trgovina,turizam Gračanica
M&I INVESTING d.o.o Gračanica
Maestral Solutions LLC 587 Virginia Avenue #1009
Maja doo za unutrašnju i spoljnu trgovinu Gračanica
Majda doo Export Import Gračanica
MANICO I doo društvo za proizvodnju,promet i usluge Doboj Istok
Mass inox product doo Gračanica
MAX-GRADNJA DOO Gračanica
MB Elektro vl. Buzadžić Maida Gračanica
MÐ- računovodstvo, vl.čatal Mevlija Gračanica
MEDILAB d.o.o. za proizvodnju, promet,  Doboj Istok
MEGAPLAST d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Lukavac
Megatti doo Gračanica
Megatti namještaj doo Gračanica
Mekić doo Gračanica
METALDOM d.o.o.  Gračanica
MFS Trade doo za proizvodnju promet i usluge Doboj Istok
MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
MINGOS-COFFEE d.o.o. za proizvodnju,  Brčko Distrikt
Mini market "Husaković" Doboj Istok
Ministarstvo industrije, Energetike i rudarstva Tuzla
Ministarstvo sigurnosti Sarajevo
MIRNA doo Gračanica
Mirror d.o.o. Gradačac
MISTRAL TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo Sarajevo
MIT-ALEX D.O.O Tuzla
MJESNA ZAJEDNICA Gračanica Gračanica
Mjesna zajednica Pribava Gračanica
Mjesna zajednica Tinja donja Srebrenik
Mjesna zajednica Trnovci Gračanica
MJEŠOVITA POLJOPRIVREDNA  Gračanica
MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla dioničarsko društvo za proizvodnju i  Ljubače
MMC doo Orašje
MODA-PLAST doo  za proizvodnju  Gračanica
MOJAX doo za trgovinu na veliko i malo Gračanica
Moler-Fasader " Bojofas" vl. Selimović Gračanica
MONOPSON d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gračanica
MOSTARLIć d.o.o. revizorska kuća Gračanica
MOTOREX d.o.o. za trgovinu i usluge Gračanica
MP LIDO COMPANY doo za transport,unutrašnju Gračanica
MSDZ doo za transport,proizvodnju,trgovinu i  Doboj Istok
MTTC doo centar savremene tehnologije Gračanica
MUćI-PROM d.o.o. Babići Gračanica
Mufad-Harfa doo Gračanica
Multisoft doo za proizvodnju,promet i usluge Srebrenik
MUSALA TREND d.o.o. za trgovinu i usluge Brčko Distrikt
MUSTOVOD d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Doboj Istok
MVO Inženjering doo Doboj
N&N Trade doo export-import Gračanica
NAANOS d.o.o. proizvodnja i promet Gračanica
Namještaj Mešić stolarski obrt vl.Mešić Šaban Gračanica
NASS cerade d.o.o.  Gračanica
NEDŽM d.o.o.  Gračanica
NESAM d.o.o. za proizvodnju usluge i promet Gračanica
NETO-PROM d.o.o. za proizvodnju,  Doboj Istok
NIHE-PROMET doo za proizvodnju promet i usluge Gračanica
NITOR doo za proizvodnju,trgovinu i usluge Gračanica
Notar Buljubašić Zikrija Gračanica
NUOVO d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet Gračanica
NURKANOVIć  d.o.o. ZA TRGOVINU,  Doboj Istok
O.D. Toplomont vl.ćurić Hasan Gračanica
O.R.Auto Servis "Bajrić AS"vl.Ibrahim Bajrić Lukavac
OAO BH doo Gračanica
Okić Transporti doo Gračanica
Olimp dd Gračanica Gračanica
Općina Doboj Istok Doboj Istok
OPćINA Gračanica Gračanica
OPćINA OLOVO  Olovo
Općina Travnik TRAVNIK
Općinska izborna komisija Doboj Istok Doboj Istok
Općinski odbor SDP BiH Gračanica Gračanica
Općinski sud Gračanica  Gračanica
Opravka i održavanje motornih vozila Hadžikadunić Gračanica
OPTIčKI CENTAR vl.Mujačić Zijada Gračanica
OptikeUstavdić  Gračanica
OREX-COMPANY d.o.o.   Gračanica
ORFIS d.o.o. Gračanica Gračanica
OXIS OIL doo za proizvodnju trgovinu i transport Gračanica
Ozrenka doo za promet na veliko i malo  Gračanica
PAJO PROMET doo Gračanica
PAPAGO d.o.o.  Lukavac
PAPIRIUS doo  Lukavac
Park doo ugostiteljstvo i turizam Gračanica
PART- ARMI d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Doboj Istok
PC ONER doo za informatički inženjering,promet  Lukavac
PC-PLAYSTATION KLUB "DINO", VL. OSMIć NEDŽAD Doboj Istok
PER-MON d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Doboj Istok
PEZA specijalizirana zadruga za reprodukciju Doboj Istok
PHING d.o.o Gračanica
Piloni doo Peradarstvo Gračanica Gračanica
Plafero doo za proizvodnju i trgovinu Gračanica
Plamingo d.o.o.  Gračanica
PLA-PEN samostalna zanatska radnja,  Gračanica
Plastičarska radnja "Trutović"vl.Trutović Mujo Gračanica
PLASTIKA "Šabić"vl.Šabić Avdić Azra Gračanica
Plastoflex doo Gračanica
PODGAJ d.o.o. društvo za proizvodnju,  Gračanica
Podovi OMER M vl.OMER MRKONJIć  Gračanica
POGREBNE USLUGE "LAVANDA",VL. DIDIć BAHRUDIN Doboj Istok
Pogrebne usluge "RAHMET"  Gračanica
Pogrebništvo Babajić doo za proizvodnju,trgovinu Gračanica
POLIPLAST samostalna zanatska radnja Gračanica
POLY d.o.o. za proizvodnju,usluge i promet Gračanica
Poljoponuda d.o.o Gračanica
POLJOPRIVREDNO DOBRO "AVDIć"vl. Gračanica
Poljoprivredno dobro "Salić"vl.Salić Mustafa Gračanica
Predstavništvo "SYGENTA AGRO" DOO GRADIŠKA
PREMONT MONTAGE doo Gračanica Gračanica
PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica
Privatna hirurška ordinacija "Dr.Daffalla" Gračanica
Privatna ordinacija interne medicine dr Rizah Delić Gračanica
Procom d.o.o Gračanica
PRO-DOOR proizvodnja betonske galanterije  Gračanica
Proizvodnja vrećica za usisivača i papirne  Saal Pak Gračanica
Projektni biro  Konstrukter d.o.o Gračanica
Protex doo za trgovinu protektiranje i prevoz Gračanica
PU Centar za “Centar za obrazovanje odraslih” Gračanica
RAčUNOVODSTVENI SERVIS "BATALEVIć" Doboj Istok
Računovodstveni servis "KONCEPT"vl.Agić Adis Gračanica
Računovodstveni servis "ZIP" vl. Mrković Adis Doboj Istok
Radial d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
RADIAL-LOGISTIC d.o.o. Gračanica Stjepan Polje
RADIUS d.o.o. trgovina ,transport i usluge Gračanica
RECIPLAST doo za proizvodnju,promet,preradu Gračanica
R-EKOM Gračanica
Roading d.o.o Gračanica Gračanica
ROSTI d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
RPC Superfos Balkan d.o.o. Gračanica
Rušiti doo za obavljanje ugostiteljskih usluga Gračanica  Gračanica
S.L.A.V. d.o.o. za promet i usluge Gračanica
SÿÿÿÿD Tropical doo za proizvodnju promet i usluge  Gračanica
SAGRA doo za proizvodnju,usluge Gračanica
Salihefendić Nizama - Ordinacija "Medicus-A"  Gračanica
Salon zavjesa "Berina"vl.Hrnjčić Fatima Gračanica
Samed autoservis doo    Gračanica
Samirex doo peradarstvo i transport Gračanica
SANIK vl.Isaković Enisa računovodstvene  Gračanica
SAR-MONT doo za remont,servis i montažu Gračanica
SAX d.o.o. za trgovinu  Gračanica
SEMING d.o.o. Gračanica Gračanica
SHERIFF d.o.o. agencija za zaštitu ljudi i imovine Gračanica
SILVER d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Tuzla
Sirko doo za proizvodnju,preradu i promet mlijeka Gračanica
SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. LUKAVAC
SISKO TRADE d.o.o  Gračanica
SIS-KOMERC doo trgovina i usluge Gračanica
Slatka Varoš doo Gračanica
Softyc d.o.o. Gračanica
SOLTERM DOO Gračanica
SRMA d.o.o.  Maglaj
Stolarija "Univerzal" vl.Brkić Nedžad Gračanica
STOLARIJA ŠKREBO doo Doboj Istok
Stomatološka ordinacija "Avdagić" Gračanica
Stomatološka ordinacija "Dentamedic" vl.čehajić Nihad Gračanica
Stomatološka ordinacija "DR.Brkić Ervin" Doboj Istok
SZR zlatarska radnja vl.Humić Enisa Gračanica
ŠABIć COMMERCE d.o.o. za spoljnu i unutrašnju  Gračanica
Šahovski klub Gračanica, Gračanica Gračanica
ŠE-HA OKOVI vl.Šehić Jusuf Gračanica
Širbegović inženjering doo Gračanica
Škrebo doo društvo za trgovinu,transport i proizvodnju  Doboj Istok
Šuma - Prom doo preduzeće za proizvodnju, Tuzla
T.R. BUTIK "DIJANA", VL. MUJKIć ABIDA Doboj Istok
Tage doo GTD Gračanica
TAHIR -ABAD doo za proizvodnju,promet i usluge Doboj Istok
TAJMA WOOD d.o.o.  Gračanica
TANTAL doo Gračanica Gračanica
TEHNA d.o.o graðevinsko trgovinsko društvo Gračanica
TEHNIčAR d.o.o. graðevinsko Doboj Istok
TEHNO-BETON doo za proizvodnju proizvoda  Gračanica
Tehnoproizvodnja i uslužna zanatska zadruga Tehnozad Gračanica
Termopod doo za graðevinarstvo i trgovinu Gračanica
TEXTILE TECHNOLOGY CENTAR doo Doboj Istok
TIHA privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Gračanica
Tinja doo za komunalne poslove i usluge Srebrenik
Transport doo za unutrašnji prevoz  Gračanica
TRANSTURIST d.d. Tuzla
Trešnja doo proizvodnja, trgovina i transport Gračanica
TRGOPLASTTRANS DOO Gračanica Gračanica
TRING d.o.o informatički inžinjering Gračanica
TT-EL doo Gračanica
TURBOACTIV D.O.O. Doboj Istok
U.D. BOMS-EXPO Gračanica
UDRUŽENJE "HUMANITARNA ORGANIZACIJA Doboj Istok
UDRUŽENJE PčELARA "BAGREMOVAC" Gračanica
Udruženje penzionera/umirovljenika  Općine  Gračanica
Udruženje slijepih graðana općine Gračanice Gračanica
UNIMOG-03 doo za izvodjenje gradjevinskih  Gračanica
UNIQA osiguranje dd Sarajevo Sarajevo
UNO-PROM d.o.o. Gračanica
VAHA-PROM doo trgovina i usluge Gračanica
Variplast doo Gračanica
VEGULAS d.o.o. za proizvodnju, graðevinarstvo,  Doboj Istok
VEHABOVIć d.o.o. za preradu drveta i trgovinu Doboj Istok
VEHID MARMARAC vl. M ECONOMIK agencija za voðenje  Gračanica
VELFARM d.o.o. za promet i proizvodnju Gračanica
Veneto d.o.o. za proizvodnju, Gračanica
VIčE doo za proizvodnju,trgovinu i usluge Gračanica
VINCENT d.o.o. za reviziju Tuzla Tuzla
VITAKO doo Gračanica
VOćE HM PROM doo za proizvodnju,usluge i promet Gračanica
VOKAL PRODUCTIONS d.o.o. za proizvodnju  Doboj Istok
Voltron doo za trgovinu transport i usluge Tuzla
VRAPIS-KOM, d.o.o. Društvo za trgovinu i usluge Gračanica
Vučko-Komerc d.o.o. Gračanica
WEB DEVELOPMENT "ED-VISION"vl.Fejzić Edin Gračanica
WiracNet Gračanica Gračanica
Wood Export doo za proizvodnju,usluge i promet Gračanica
Wood Panels d.o.o Gračanica
Zedina d.o.o društvo za promet i usluge Doboj Istok
Zeka Comerc doo Gračanica
ZEPHYR doo za usluge,proizvodnju i trgovinu Doboj Istok
ZEROPROM doo Gračanica
Zidarsko fasaderska djelatnost vl.Avdić Asim Gračanica
Zimax vodoinstalater vl.Hasić Zikret Gračanica
Zim-Plast doo Gračanica
Zlatar Aličehajić Izudin  Gračanica
ZLATNA LAGUNA doo Gračanica
ŽEPIĆ doo za proizvodnju,promet i usluge Gračanica